אתר מתכונים ואוכל שיתופי
בשר
בשר
גבינות
גבינות
דגים
דגים
מאפים
מאפים
מרקים
מרקים
לחם
לחם
סלטים
סלטים
פסטות
פסטות
פשטידות
פשטידות
סגור

שלום Guest, ברוך הבא

תנאי שימוש באתר Cooks.co.il

עדכון אחרון: .15.8.11

  א. כללי

 1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש באתר cooks.co.il (להלן: "האתר").
 2. בכל עניין הקשור לאתר ניתן לפנות לבעל האתר (להלן: "בעל האתר") בדואר אלקטרוני: info@cooks.co.il.
 3. ניתן למצוא את האתר ברשת האינטרנט בכתובת האינטרנט www.cooks.co.il וכן ב- blog.cooks.co.il. תנאי שימוש אלה חלים על שימוש בכל עמודי האתר ובכל מתחם המופעל תחת כתובת זו, בין שהוא נצפה דרך רשת האינטרנט ובין שנצפה דרך רשת תקשורת אחרת, כגון רשת סלולרית , או בכל דרך אחרת, וכן ימשיכו לחול אם האתר יועתק לכל כתובת אחרת או נוספת ו/או אם הגישה אליו תהיה באמצעות כל כתובת אחרת.
 4. כניסה לאתר, או עשיית כל שימוש אחר בו, לרבות גלישה בו ורכישה באמצעותו, על-ידך ייחשב כהסכמה לתנאי שימוש אלה. לכן, תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך לכל דבר ועניין. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הינך מתבקש לחדול מעשיית שימוש בו. ניסינו לנסח את תנאי השימוש באופן שיהיו מובנים. עם זאת, במידה וברצונך לשאול שאלה כלשהי בנוגע לתנאי השימוש, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת info@cooks.co.il.
 5. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) אנא אל תשתמש באתר זה בכל דרך שהיא אלא אם קיבלת לכך את הסכמת הוריך, או האפוטרופוס החוקי שלך.
 6. בעל האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר. לכן מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.
 7. בנוסף לתנאי שימוש אלה, מפורסמת באתר מדיניות הפרטיות של בעל האתר. שם ניתן למצוא את התחייבויות בעל האתר בכל מה שקשור למידע שאנו אוספים ועל השימוש שייעשה במידע שאתה מוסר לנו אגב שימושך באתר. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 8. ב. זכות שימוש באתר

 9. אתר זה מפרסם מידע אודות מתכונים, מזון ונושאים אחרים. המידע מסופק כשירות לציבור ובהעדר אחריותו כמפורט ביתר פירוט בפרקים "העדר אחריות" ו"חומרי צד ג'".
 10. השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי שימוש אלה. כל מי שעושה שימוש באתר ייקרא להלן "משתמש".
 11. בעל האתר רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות מדויק ואמיתי.
 12. זכויות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה, אם יוקצו כאלה, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג'.
 13. בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.
 14. כל פעילות בחשבון, בשם משתמש ובסיסמה הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמה, עליך להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר. עם זאת, הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 15. בעל האתר רשאי לאסור על משתמש לעשות שימוש באתר, למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו ו/או לכל תחום באתר ו/או לשם משתמש ו/או לסיסמה בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה למשתמש כל אחריות בקשר לכך.
 16. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תולעת ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר, לרבות שליחת הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות בלתי סבירה, שימוש בזוחלים, רובוטים וכיו"ב. עם זאת למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.
 17. שימוש בפורומים, בלוגים, טוקבקים, צ'אטים וכל אזור אינטראקטיבי אחר באתר מותר בכפוף לתנאי שימוש וכללי אותם מתחמים.
 18. ג. קניין רוחני

 19. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 20. בעל האתר אינו מתיימר להיות בעל זכות יוצרים בתכנים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים, כגון מידע ונתונים או רעיונות (להבדיל מאופן הבחירה, הסידור והביטוי של אלה). עם זאת, בעל האתר משקיע משאבים רבים, זמן ועבודה בליקוט ופרסום תכנים אלה והוא מעמידם לרשות הציבור בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 21. אין ליצור כל עותקים של אתר זה ו/או של התכנים באתר זה, או כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ואין להעבירם או העמידם לרשות הציבור, לבצעם בפומבי, לשדרם, להשכירם ו/או ליצור כל יצירה נגזרת במבוססת עלים ללא היתר מפורש מראש ובכתב מבעל האתר.
 22. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 23. ד. חומרי צד ג'

 24. חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים באתר, לרבות חומר הפרסומי המופיע באתר, ובכלל זה צילומים, איורים, טקסטים ותיאורים אחרים של מוצרים ושירותים, וכן התכנים בבלוגים, ובפורומים, טוקבקים ועוד וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי צדדים שלישיים, לרבות, טקסטים, גרפיקה, תמונות וצילומים (להלן "חומרי צד ג'"), מפורסמים על-ידי המפרסמים בלבד ועל אחריותם הבלעדית. בעל האתר אינו אחראי לחומר זה ו/או לתוכנו.
 25. זכויות היוצרים והזכויות האחרות בחומרי צד ג' שייכות למפרסמים והחומרים מופיעים באתר ברישיון.
 26. ככל שבעל האתר מאפשר ו/או יאפשר למשתמשים להעלות חומרים כלשהם לאתר, אזי בהעלאת חומר לאתר, לרבות חומר המוגן בזכויות יוצרים, מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.
 27. המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, וכן לפרסמו, להציגו, לשדרו, להקרינו, להשמיעו ולבצעו בפומבי בדרך אחרת, להעבירו ו/או להעמידו לרשות הציבור, להשכירו, להפיצו וכן לערכו בכל דרך וליצור ממנו יצירות גזרות, הכל במסגרת האתר וכן באתרים הקשורים אליו, בין שיפעל ו/או יפעלו בכתובת הנוכחית ובין שיפעלו בכתובת אחרת, וכן בכל אמצעי מדיה אחר, ובכלל זה דפוס ואמצעי מדיה אלקטרוניים אחרים, ובאמצעות כל סוג של תקשורת או טכנולוגיה קיימים או עתידיים, ללא הגבלה במקום או בזמן.
 28. בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הנו נכון ומדויק. כמוכן בעל האתר אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיו של המפרסם בכל תכנים המפורסמים על-ידו. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסם כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הוא רשאי לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.
 29. אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום או בכל מתחם אחר, ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום הטעיית צרכנים ו/או פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או שמהוה תועבה ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או ו/או סימן מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת ו/או משום פגיעה בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד אחרים ו/או שיש בו משום עוולה אחרת ו/או עבירה מכל סוג.
 30. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע ו/או נתון ו/או תוכן שאינו קשור לנושא האתר. אין לפרסם באתר כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות, ללא אישור בכתב ומראש מבעל האתר.
 31. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות (אך אינו מתחייב) לבצע הגהה על חומרים שישלחו או שיעולו לאתר, לשנות את תוכנם, ולהסירם או חלק מהם הכל, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר וללא מתן הודעה מראש.
 32. ה. העדר אחריות

 33. בעל האתר אינו אחראי בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע"י צדדים שלישיים. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן.
 34. בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות באשר לכל אדם ו/או בעל מקצוע ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות ו/או עניין אחר המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. בפרט, אין בעל האתר בודק ואינו יכול לוודא את הכשרת המפרסמים, את טיב השירותים ואיכותם או את עמידת המפרסמים בנתונים שהם מפרסמים ו/או בכל הבטחה אחרת. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן סביר וזהיר. בעל האתר וכל מי מטעמו לא יחויבו בכל אחריות בכל הקשור לכך.
 35. בעל האתר אינו ולא יהיה אחראי לכל אבדן ו/או הפסד ו/או נזק מכל סוג או מן שהוא שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר כתוצאה מאי-כיבוד הבטחה בידי בעל עסק ו/או כל אי-שביעות רצון של המשתמש מהמפרסם ו/או מהמוצר ו/או השירות ו/או מכל כשל ו/או פגם במוצר ו/או שירות ו/או מכל גורם אחר הקשור למפרסמים ו/או למוצר ו/או שירות באמצעות האתר.
 36. בעל האתר אינו ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין משתמש לבין מפרסם ולא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר הקשור להתקשרות כאמור.
 37. כל האיורים, תמונות, והתיאורים המילוליים והאחרים של המוצרים ו/או השירותים הינם להמחשה בלבד והם נמסרים על-ידי המפרסמים ועל אחריותם.
 38. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי בכל מקרה שעל אף האמור לעיל, תחול אחריות כלשהי על בעל האתר, חבותו לא תעלה על הסכום ששולם, אם שולם בידי המשתמש בגין השימוש באתר .
 39. ו. אופן התבטאות

 40. המשתמשים בפורומים ובכל אזור אחר של אתר זה נדרשים לשמור על לשון נקייה ומנומסת ולהימנע מלפגוע בכל אדם אחר ו/או להסית לשנאה ו/או לגזענות ו/או אלימות ו/או לפגוע בטעם הטוב ו/או ברגשות הציבור.
 41. עם זאת מובהר כי ההשתתפות בפורום ובדו-שיח באתר זה הנה וולונטרית ועל המשתמש לקחת בחשבון שמשתמשי פורומים ואינטרנט אחרים אינם תמיד מקפידים על ההוראות הנ"ל.
 42. אין להזדהות באתר בזהותו של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר ו/או ליצור מצגים מטעים בקשר לנכונות זהותו של המשתמש ו/או תפקידו.
 43. בעל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה במשתמש ו/או בכל צד ג'.
 44. ז. תלונות

 45. בעל האתר מכבד זכויות יוצרים וזכויות אחרות והוא קורה למשתמשי האתר לכבד גם הם זכויות יוצרים וזכויות אחרות של צדדים שלישיים.
 46. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת: complaints@cooks.co.il תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 47. בתלונה שעניינה הפרת זכויות יוצרים יש להוסיף הצהרה כי הפונה הינו בעל זכות היוצרים בחומר שלגביו מוגשת התלונה ו/או נציגו המוסמך של בעל זכות היוצרים.
 48. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין.
 49. ח. קישורים

 50. הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. בעל האתר אינו אחראי בגין כל קישור כאמור ו/או בקשר לכל אתר שאליו יבוצע הקישור ו/או לכל תוכן המצוי בו.
 51. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שיובילו לעמוד השער של האחר ולא לעמוד פנימי ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ושאין בקישור או באופן ביצועו משום הטעייה של צדדים שלישיים או פגיעה בבעל האתר.
 52. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם לפי שיקול דעתו המוחלט ו/או לדרוש הסרתו.
 53. ט. פרטיות ומידע רגיש

 54. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות במתבצעות דרך האתר. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
 55. פרט למידע הנמסר לצורך רישום באתר ו/או לצורך רכישת מוצר או שירות, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 56. בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- info@cooks.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 57. למעט לצורך ביצוע עסקה, בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו.
 58. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.
 59. י. שיפוי

 60. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 61. יא. טיפול בתקלות

 62. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 63. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 64. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 65. יב. שונות

 66. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 67. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 68. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.
 69. בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו.
 70. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד.
 71. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל אדם ו/או גורם לפי שיקול דעתו, לרבות לכל מי שיפר הוראות אלה. זאת, מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדו.
 72. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 73. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.חפש מתכונים באתר:הצטרפו אלינו בפייסבוק
 


קהילות הפורומים של CooksVivato Greece חופשה ביוון

ברפמן קמינים ויחידות בישול

Chair2u כסאות בר וריהוט לבית

יקב ויתקין


סלטים
סלט טאבולה
סלט טונה
סלט עגבניות
סלט פסטה

ירקות
בישול צמחוני
חצילים
ירקות מבושלים
סלט ירקות

בשר
בשר בקר
קציצות בשר
כנפי עוף
עוף בתנור

דגים
אמנון
טונה
סלמון
סרדינים

ממולאים
בשר ממולא
כרוב ממולא
פלפלים ממולאים
עוף ממולא

פשטידות
פשטידת בצל
פשטידת פטריות
פשטידת תפוחי אדמה
פשטידות דיאטטיות

מתכונים לחג
מתכונים לראש השנה
מתכונים לשבועות
מתכונים לפסח
מתכונים לחנוכה

עוגות ועוגיות
עוגת שוקולד
עוגת גבינה
עוגת שמרים
עוגיות שוקולד